lördag 29 september 2012

Djur på land och i luften


Här testar A och I ett material där man ska sortera djuren efter om de lever på marken eller i luften. 


De hade lite svårt med sammarbetet först men när de kom överrens om i vilken turordning de skulle arbeta så fungerde det bra. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar