lördag 23 augusti 2014

Förskoleklassens inskolning
Under vårterminen så hade vi två inskolningstillfällen


Vi höll till i vår lekhall i våra gamla lokaler. 


Eleverna fick prova på några av våra leksaker


Flertalet av eleverna känner varandra sedan tidigare och det visade sig att vi fröknar också kände en hel del av dem sedan tidigare och det är ju alltid roligt att få arbeta med bekanta. Urdu


Här är en bild från en av vårterminens modersmålslektionerna. Här talas det urdu.