torsdag 27 februari 2014

Khadijas bostad


Under min resa till Kuwait 


så fick vi se hur man på ett konkret sätt kan illustrera


berättelserna från Islams historia.


Här har en kvinna byggt upp Profetens första frus bostad.


Som material har hon använt friolit och färg

Vikingabyn


När årskurs 4 läste om vikingarna i Historia så byggde de upp en vikingaby. Så här blev den. 

torsdag 13 februari 2014

Våra familjer


På det här arbetspasset arbetar vi med familjen. Vi pratade om att familjer kan se olika ut. I gruppen så har vi minsta familjen som består av 2 stycken och största familjen som består av 11 stycken så spridningen är ganska stor. 


Vi ritar först hela vår familj.


Sen räknar vi hur många det är i familjen och slutligen så räknar vi hur månat flickor och pojkar som finns i familjen.