torsdag 30 januari 2014

Elefanter


Här har de på fritiset skapat elefanter av toalettrullar, hushållsrullar och färgad kartong. 

Taqwah lektion i kuwait


På den tvåspråkiga skolan Ruhya i Kuwait arbetar de mycket med Taqwa. Felaktigt brukar Taqwa översättas som gudsfruktan. Men det betyder mer om att ständigt vara medveten om Gud och att ha Gud i sina tankar. 


På den här skolan hade de ett material inom ämnet som sträckte sig från förskolan ända upp till gymnasiet  Just på den här lektionen pratade de om vikten av att vara renlig, att inte skräpa ner och att ta hand om sin miljö. 


Lektionen var varvad med att läraren pratade, ställde frågor, att de sjön, gjorde praktiska övningar och tittade på film. Den här gruppen av flickor är ca 4-5 år. De har precis i gruppvis valt ut några bilder av hur man ska bete sig när man har taqwa och sedan sätter de sitt tumavtryck på pappret för att signera.