måndag 2 april 2012

Räkneskutt med spikar


Att kunna behärska tallinjen och att kunna räkneskutt gör det lättare att klara av matematiklektionerna. Här ska man räkna i femskutt med spikar. 


Först läggs korten ut i storleksordning från lägsta till högsta. 


Sedan ska man kontrollräkna om det är rätt tal på rätt plats. Om de gör det och man kan räkna i femskutt behövs ingen mer träning men om talen har hamnat lite fel som här så behövs mer träning. 

Detta material finns att skriva ut från making learning fun

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar