måndag 5 december 2011

Nya memorispelet används


H, A och F har tagit fram nya memorispelet. Det går ut på att man ska para ihop bild med rätt ljud. Eftersom alla barn ännu inte kan läsa så har vi valt till att börja med att inte använda det som ett memorispel utan först tränar vi på vilka ljud som hör till vilken bild. 


Flera av barnen har redan börjat kunna läsa kortare ord men fröken finns med och hjälper till när det behövs. Hur låter t.ex en kråka?


Här har F tagit en bild på en katt. De är alla överrens om att katten säger Mjau.


Så F hittar ordet med lite stöd av fröken och har fått ett par. 
När barnen har lärt sig vilka bilder som hör ihop så är det dags att spela det som ett traditionellt memori. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar