fredag 11 april 2014

ABC bingo


Här har vi tagit fram ett ABC bingo


Eleverna får välja om de vill ha en bricka med stora eller små bokstäver, beroende på vilka bokstäver de är säkra på. 


Sen säger fröken en bokstav och skriver hur den ser ut som stor och som liten på tavlan. Eleverna tyckte om spelet och det var en bra träning att känna igen de olika formerna på bokstäverna. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar