söndag 30 mars 2014

Koranlektion i Kuwait


När vi var i Kuwait så deltog vi i en koranlektion. När läraren ställde frågor så fick alla barn möjlighet att svara direkt genom att ha dessa två brickor som de höll upp. 

Var svaret ja tog de den gröna och var svaret nej tog de den röda. 

På så sätt fick läraren en bra överblick över vilka som kunde svaret och vilka som kunde inte och alla fick möjlighet att svara.

Ända nackdelen är att frågorna behöver vara ja eller nej frågor. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar