måndag 7 oktober 2013

Ingen matsal ännu


Vi har ju ingen matsal ännu så vi måste äta i klassrummet. Det är både en fördel och en nackdel. Fördelen är att vi kan få ett helt annat lugn under mattiden och vi har lättare att överblicka vad eleverna äter och inte äter. Matron blir bättre och därmed äter också eleverna bättre. 

Nackdelen är att vi måste duka själva och städa undan själva. Här har vi förberett inför dukningen. I mitt nya klassrum har jag en diskbänk och det underlättar mycket. 

Jag tycker att fördelarna överväger. Eleverna längtar efter matsalen men få av dem har verkligen ätit i en och de som har gjort det föredrar också att äta i klassrummet. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar