torsdag 19 september 2013

Samling med rektorn


Vi jobbar just nu i början av terminen hårt med våra ordningsregler och det innebär både samtal i klassen, enskilda samtal med eleverna, samtal med föräldrarna och som här samling med rektorn. 

Mycket arbete nu i början med vi märker redan nu att vår nolltolerans mot att man bryter mot ordnings och trivselreglerna har skapat ett större lugn bland eleverna och det gör att de också trivs mycket bättre. 



Inga kommentarer:

Skicka en kommentar