lördag 8 december 2012

Grupparbete om substantiv


Vi har jobbat mycket med substantiv sista tiden.


Så då passar det bra med ett litet grupparbete.


Eleverna arbetar två och två med att hitta substantiven i tidningarna.


Och klistrar sedan upp dem på ett A3 papper.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar